Monaghan Youth Theatre

MYT

Tá Amharclann Óige Mhuineacháin roinnte i 4 ghrúpa dóibh siúd atá idir 8 agus 18 mbliana d’aois. Cuireann MYT deiseanna ar fáil do dhaoine óga páirt a ghlacadh i léiriúcháin ardchaighdeáin, oiliúint a fháil i raon leathan scileanna téatair agus léirithe, agus ceachtanna maidir le muinín agus féinfheasacht a thógáil. Is é an aidhm atá le MYT ná scileanna na mball a fhorbairt mar dhéantóirí amharclainne, mar thaibheoirí agus mar cheapadóirí chomh maith le dúshlán a thabhairt dóibh glacadh leis an réimse iomlán stíleanna, foirmeacha agus féidearthachtaí laistigh den drámaíocht agus sna healaíona.

Monaghan Youth Theatre is split into 4 groups for those aged 8 – 18 years old. MYT provides opportunities for young people to take part in high-quality productions, receive training in a wide range of theatre and performance skills, and lessons in building confidence and self-awareness. The aim is to develop members’ skills as theatre-makers, performers, and devisers as well as challenging them to embrace the full range of styles, forms, and possibilities within theatre and the arts.

For more information contact box office 047 39777