About Us

Is ó thagairt leabhair Pat McCabe a thagann ainm ‘An Gharáiste’. Nuair a thagann cliseog néaróga ar mháthair Francie Brady, cuireadh Bean Uí Bhrádaigh chun an gharáiste chun í a leigheas.

Bhíodh an amharclann lonnaithe i sean-bharda ina céad laethanta san Ospidéal Síciatrach Naomh Damhnata i mbaile Mhuineacháin. Osclaíodh í i 1993 tar éis tionscnaimh de chuid an CGO, a mhaoinigh an Coiste Gairmoideachais, Cumann Drámaíochta Mhuineacháin agus an Chomhairle Ealaíon ar dtús.

In 2013, athlonnaíodh Amharclann an Gharáiste go sár-champas saintógtha atá suite ar Champas Oideachais Mhuineacháin, ar Bhóthar Ard Mhacha ar imeall bhaile Mhuineacháin. Tá an amharclann faoi shainchúram Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin (CMETB).

Uimhir Charthanas Chláraithe CMETB 20083304

Soláthraíonn Amharclann an Gharáiste ionad do chuideachtaí gairmiúla camchuairte agus cuireann sé spás ar fáil freisin do ghrúpaí pobail áitiúla. Ina theannta sin, tá Amharclann Óige Mhuineacháin lonnaithe in Amharclann an Gharáiste atá aitheanta go náisiúnta mar cheann de na hAmharclanna Óige is suntasaí in Éirinn. Faoi láthair tá 160 ball againn idir 8 agus 18 mbliana d’aois.

D’oscail Amharclann an Gharáiste le taibhiú domhanda – Frank Pig Says Hello leis an scríbhneoir cáiliúil áitiúil Patrick McCabe.

The Garage Theatre takes its name from a reference in Pat McCabe’s book, The Butcher Boy – Francie’s mother has a breakdown and he says she has gone into the Garage to get her ankle fixed! (The theatre was previously located in a disused ward in St Davnet’s Psychiatric Hospital, Armagh Road, Co. Monaghan). Opened in 1993 following an initiative by the VEC, it was originally funded by the VEC, Monaghan Dramatic Society and the Arts Council/An Chomhairle Ealaíon.

In 2013, the Garage Theatre was relocated to a purpose built state of the art facility, located on the Monaghan Education Campus, on the Armagh Road on the outskirts of Monaghan town. The theatre is under the remit of Cavan and Monaghan Education and Training Board (CMETB).

CMETB’s Registered Charity Number 20083304

The Garage Theatre provides a venue for touring professional companies and it also provides a space for local community groups. In addition to this the Garage Theatre is home to Monaghan Youth Theatre which has been recognised nationally as one of the most outstanding Youth Theatre’s in Ireland. Presently we have 160 members aged 8 to 18 years.

The Garage Theatre opened with a World Premiere – Frank Pig Says Hello by local renowned writer Patrick McCabe.